Som egen företagare i byggbranschen krävs det att du vårdar dina relationer med kunderna. Det är trots allt de som är ditt levebröd då de ger dig uppdrag. Olika byggföretag använder sig av olika sätt för att maximera sina inkomster – och ofta måste du vara beredd på att vara flexibel för att kunna möta dina kunders önskemål. I en marknadsekonomi finns det inget som hindrar kunden att gå till din konkurrent om han eller hon är missnöjd med tjänsten som du erbjuder, vilket sätter en stor press på dig att göra ett bra jobb. Samtidigt leder det potentiellt till den positiva effekten att du kan värva kunder från annat håll som tycker att du bättre möter deras behov.

 

En viktig aspekt av att verka i byggbranschen är att kunna erbjuda projekt på entreprenad. Alla kunder är olika. Vissa vet precis vad de vill ha och hur det ska utföras, medan andra endast har en vag föreställning om vad de är ute efter och föredrar att låta dig göra jobbet. För att kunna nå ut till en så stor kundkrets som möjligt ökar dina chanser att få bra uppdrag om du kan erbjuda många olika tjänster. Totalentreprenad, som innebär att kunden ger dig begränsade instruktioner för att sedan lägga arbetet i dina händer från början till slut, är krävande men om du klarar av det kan du också ta betydligt mer betalt eftersom du är ansvarig för fler led i arbetet. Det ger dig även möjlighet att få utlopp för en kreativ sida och utvecklas i den riktningen när du styr över hela projektet.

 

Det är därför lockande att tacka ja på en gång när en kund ber dig att utföra ett projekt på totalentreprenad, men det är viktigt att du är helt säker på att du kan få till ett bra slutresultat. Eftersom kundens instruktioner ofta är vaga vilar ansvaret på dig, och en missnöjd kund lär inte bara undvika att återkomma själv – risken är att många andra får höra talas om det också.

 

En annan entreprenadform är utförandeentreprenad, som gör att du som byggare får i uppdrag att bygga något utifrån redan färdiga ritningar. Det innebär att det är beställaren – kunden – som sköter allt det administrativa, och det enda som gäller för dig som byggföretag är att färdigställa bygget. I de flesta entreprenadformer fastställs ett pris på förhand som sedan gäller som slutgiltigt pris. Det går också att ta betalt enligt en löpande räkning, då du kontinuerligt noterar avgifter som uppkommer under arbetet.

Entreprenad 1