De flesta företag som regelbundet fakturerar sina kunder är redan väl förtrogna med de regler som finns kring fakturors specifikationer, betalningstid och liknande. För de som kanske är mindre uppdaterade på detta område eller de som vill ha en uppfräschning av kunskaperna kommer här en kort genomgång av nuvarande regelverk.

 

Kortfattad och tydligt
En faktura måste enligt lag innehålla information om vilka tjänster eller varor som du fakturerar för. Dessutom måste arbetstid tydligt specificeras på fakturan, vilket är särskilt aktuellt i byggbranschen. Summan för varje post på fakturan ska tydligt framgå, liksom totalsumman för hela fakturan. När det gäller detta totalbelopp så ska också exakt belopp för mervärdesskatt, eller moms, med tydlighet framgå. På den faktura du skickar dina kunder så måste kontaktuppgifter och adress för ditt företag stå, så att dina kunder vet var de kan vända sig med eventuella frågor. Sist men inte minst så måste företagets hela registrerade namn plus organisationsnummer finnas med.

 

Nya regler gällande betalningstid
Sedan våren 2013 finns en ny lag som gäller dig som fakturerar från eget företag till andra juridiska personer (andra företag, firmor eller stiftelser). Denna lag säger att betalningstiden för en faktura aldrig får överstiga 30 dagar. Detta gäller dock inte när du fakturerar privatpersoner, och något som också är viktigt att notera är att undantag kan göras via separata avtal.Fakturering 2

 

Ta hjälp
Även den mest framgångsrika och skickliga av egna företagare kan behöva avlastning när det gäller det mest byråkratiska. Att man är världens bästa husbyggare eller rörläggare betyder inte med nödvändighet att man är bäst på juridiska teknikaliteter i bokföringslagen. Därför finns idag hjälp att få genom att outsourca sin fakturering, och en snabb och enkel upphandling kan till exempel fås genom fakturino.se. Genom att låta flera företag som är specialister slåss om dina fakturor så kan du vara säker på att du lämnar över detta i de tryggaste och billigaste händer som finns.

 
Sammanfattningsvis så lyder råden enligt följande: du måste vara tydlig och informera din kund om totalbelopp, moms och vad fakturan egentligen gäller. Dessutom får betalningstiden ej överskrida 30 dagar om du fakturerar andra företag. Tveka inte att ta hjälp om det är något du inte förstår, eller om fakturering är något som du egentligen helst låter bli.