I januari 2016 infördes ID06, en elektronisk personalliggare på de flesta av Sveriges byggarbetsplatser. Detta främst för att minska svartjobb och för att skapa en sund konkurrens mellan bolagen. Detta är ett betydande steg som byggbranschen har tagit i kampen mot ekonomisk brottslighet och som kommer att förbättra arbetsförhållandena för tusentals byggjobbare runtom i landet. Det är beräknat att cirka 60 000 byggarbetsplatser runtom i landet är registrerade till ID06 i dagsläget, och hela 600 000 arbetare har ett eget personligt ID06 kort som de registrerar varje morgon och kväll.

Obehöriga har ej tillträde!

Elektroniska personalliggare infördes för att minska svartjobb inom byggbranschen. Det betyder att endast personer som är behöriga på byggarbetsplatsen har tillträde till den. På detta sätt minskas en rad risker, inte bara svartjobb men även stölder, samt att olycksrisken sänks i och med att obehöriga inte kan ta sig in på området. ID06 innehåller även information om utbildningar och kompetensbevis, så att arbetsplatsledaren kan säkerställa att personen i fråga har rätt utbildning och kompetens för att utföra sin tilldelade arbetsuppgift. Alla uppgifter samlas i en databas, så att de inte försvinner även om man tappar bort sitt ID06-kort, eller om det skulle gå sönder.

Hög IT- säkerhet

ID06 samlar in och behandlar en massa information, även känsliga personuppgifter. Det är därmed viktigt med rätt IT-säkerhet så att informationen inte kommer i fel händer, eller att informationen sprids. Olika typer av IT-hot utgör därför nya utmaningar för byggbranschen. Den organiserade brottsligheten utnyttjar den senaste IT-tekniken för att kunna använda sig av ID06 genom att lägga in obehöriga personer i systemet med syftet att få åtkomst till byggarbetsplatser runt om i landet. De vill även komma åt persondata som ID06 systemet samlar in. Därför är IT-säkerheten en av de viktigaste delarna i hela ID06 verksamhet och totalt avgörande för att ID06-systemet ska kunna vara säkert och i drift dygnet runt, året om.