ROT-avdraget har funnits i sin nuvarande form i ett tiotal år i Sverige, och det har lett till att fler anlitar hantverkare, byggare och andra som kvalificerar sig för avdraget för att utföra arbeten i hemmet. Tanken är att staten ska subventionera avgifterna för att locka fler till att anlita professionella hantverkare och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. ROT-avdraget har varit en het politisk fråga, men i dagsläget anger både regeringen och oppositionen att de vill behålla avdraget i någon form.

 

En anledning till det är att ROT-avdraget har, som avsett, lett till att fler väljer att renovera sina hus med hjälp utifrån. Statistiken visar nämligen att nästan en miljon människor använder sig av ROT-avdraget årligen, där boende i förorterna runt Stockholm tillhör de mest frekventa kunderna. Det är en tydlig trend att boende i mer välbärgade förorter toppar listor när det kommer till att ta ut ROT-avdraget medan det är betydligt mer ovanligt i mer socialt utsatta områden. Det är invånarna i Danderyd som statistiskt sett köper flest ROT-avdragsgilla tjänster; därefter kommer Lidingö och Täby.

 

ROT-avdraget innebär att slutsumman för arbetskostnaden blir hälften så dyr för kunden. Ett utfört arbete som faktureras för 30 000 kr kostar alltså bara 15 000 kr för den som beställer tjänsten. Däremot går materialkostnader på ordinarie pris. Det finns också ett tak på tjänsten, som ligger på 50 000 kr per person och år. För byggföretag har ROT-avdraget inneburit en rejäl skjuts i affärerna. Eftersom avdraget är skattefinansierat är det inte företaget som behöver stå för rabatten – det betalar istället den svenska staten, så kunden och företaget blir båda vinnare. Dessvärre är det inte alla företag som har följt reglerna. SVT:s djupgrävningsprogram Uppdrag Granskning avslöjade att byggföretag har tagit för lite betalt för materialet för att istället bokföra den kostnaden som arbete. Det gör att de ohederliga företagen får in skattepengar som de egentligen inte har rätt till.

 

Det finns tydliga regler uppsatta som anger vad som är giltigt för ROT-avdrag – och vad som inte är det. Du får exempelvis dra av halva arbetskostnaden för att byta blandare, men du får inte göra det om du ska asfaltera. Liknande instruktioner finns för de flesta arbeten, och om du ändå skulle vara osäker kan du alltid ta kontakt med Skatteverket för att fråga. Som byggföretag är det ytterst viktigt att du har koll på din bokföring så att ingenting ser konstigt ut i deklarationen. Eftersom det har förekommit fusk är Skatteverket noga med att allt sköts på ett lagligt sätt, och därför granskas alla ROT-avdrag noggrant.

ROT-avdraget 2